Otváracie hodiny
Kontakt +421 948 626 756
Rokabike logo
?>
rokabike-logo
nase produkty

NAŠE PRODUKTY

  • -zameriavaME SA na predaj bicyklov SLOVENSKÝCH znaČIEK, hlavne DEMA, ČÍm podporujeME DOMÁCU ekonomikU
  • -InÉ znaČky bicyklov sÚ k dispozÍciÍ po dohode
  • -RôZNE prísluŠenstvO K bicyklOM
  • -Objednávky sú K DISPOZíCIÍ VäČŠíNOU do 48 hodín.
V ROKA BIKE si vÁŽiME kAŽdÉho zÁkaznÍka, KTORÝ umoŽní svojou kúpou
nÁŠ rozvoj. tým podporí aj rozvoj zdravéhO ŽivotnÉHO ŠTÝLU,
ŠPORTU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Vyhody rokabike

Výhody spojené s kúpou bicykla u nás

  • -kompletné zloŽenie a nastavenie – staČí nasadnúŤ a bicyklovaŤ
  • -poradenstvo pri výbere bicykla, vhodných doplnkov a ich montᎠzdarma
  • -zdarma 1. servisná prehliadka do 2 mesiacov od kúpy
  • -darČek podĽa ceny bicykla – fĽaŠa, blatníky, triČko, tachometer,…
smajlik

Predávame sortiment týchto znAČIEK: